Které výrobky a služby jsou poptávány nejvíce?

Agentury Organizace spojených národů či Evropské unie poptávají sice široké portfolio výrobků a služeb, přesto však ne všechno. Málo nebo žádné tendry nejsou vypisovány třeba pro zboží s krátkou spotřebou, hračky, materiál, polotovary či součástky. Pro účely bid managementu rozděluji četnost tendrů na časté, průměrné a občasné.

V případě častých tendrů mohu předpokládat jejich vypsání zhruba jednou týdně. Na naprosté špičce jsou dnes ICT tendry, následované oblastmi marketingové komunikace, PPE (ochranných osobních prostředků), nejrůznějších studií, auditů a průzkumů.

Průměrně často vypisovaných tendrů je většina, patří sem například tendry v oblasti oblečení, hospodaření s vodou, nábytku, staveb, úpravy interiérů, pouličního osvětlení, chemického průmyslu, tiskových zařízení, architektury a projektování, bezpečnostních či úklidových služeb, strojírenství, právního poradenství, či třeba cateringu. Vzhledem k této mainstreamové skupině je i rozptyl četnosti široký – od zhruba jednou měsíčně po jednou kvartál.

No a potom jsou tendry, které se objevují jen občas, dá se říct tak jednou až dvakrát za rok. Mohu zmínit například vybavení kontejnerů či celé kontejnery, vybudování optických sítí, automaty na kávu/čaj, žaluzie, kotle, kotelny, mince/medaile, stany, osvětlení interiérů apod.

Některé oblasti mám obsazené stálými partnery, některé na významné české firmy teprve čekají. 

Chcete se dozvědět o Vaší oblasti? Napište na info@mezinarodnitendry.cz